T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Haymana Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Haymana Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim

Güncelleme Tarihi: 22/02/2018

                                                başhekim

                                             Uzm.Dr.Reyhan ÖZTÜRK

KİŞİSEL BİLGİLER

1972 yılında Ankara Haymana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Eskişehir, liseyi Samsun'da okudu. 1990-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2002-2007 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde eğitim alarak uzmanlık eğitimini tamamladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman doktoru olan  Reyhan Öztürk evli, 3 çocuk sahibidir. Son üç yıldır Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde tıbbi hizmetler koordinatörü olarak çalışmış olan Öztürk 01.06.2017 tarihinde Haymana Devlet hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlamıştır. Çeşitli bilimsel çalışmaları ve TÜBİTAK projesi olan Öztürk'ün yayınlanmış bilimsel makale ve yayınları aşağıdadır.

YAYINLAR

Toplum Kökenli Pnömonilerde Tanı ve Tedavi  

                                                                                                     Türk Klinik Laboratuar Dergisi 2015

Hastane Enfeksiyonlarında Güncel Durum

                                                                                                               Ortadoğu Tıp Dergisi 2015

Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonitte Prokalsitonin ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Değerlendirilmesi                                                                         Turkısh JournalMed. Sci.2010

Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit için Risk Faktörleri

                                                                                                                               Türkiye Klinikleri 2008

SAPD ile ilişkili peritonit ataklarında epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

                                                                                                                      Mikrobiyoloji  Bülteni 2008

Ortak Gıda Tüketimine Bağlı iki Botulizm Olgusu

                                                                                                                                 AEH Tıp Dergisi 2007

Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin Konsültasyon Deneyimleri

                                                                                                                               AEH tıp Dergisi 2006

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTERLER

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Sağlık Personelinin Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi  

                                                                                                                                  EACID Tiflis kongresi

Sinovit Etiyolojisinde Herpes Virüslere Karşı Oluşan Lokal Antikor Üretiminin Araştırılması

                                                                                                                                  EACID Tiflis kongresi

Hemodiyaliz Hastalarında Okult Hepatit B  ve Hepatit C Enfeksiyonun  Sıklığı

                                                                                                                                  EACID Tiflis kongresi

Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit için Risk Faktörleri

                                                                                                                           ECCMID Münih Kongresi

ULUSAL BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTERLER

Ülkemizde Yoğun Bakım Yatakları Ne Kadar Etkin Kullanılıyor

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi

                                                                                                                   

Bir Üniversite Hastanesinde Erişkin Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profili.

                                                                                                   3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profili.

                                                                                                   3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

BİLİMSEL PROJELER

Yoğun bakım ünitesinde yatan ventilatörle ilişkili pnömonili hastalarda serum C-reaktif protein, prokalsitonin, solublürokinazplazminojenaktivatör reseptörü (suPAR) ve neopterin düzeylerinin tanısal ve prognostik değeri.

TÜBİTAK 1002 projesi (yürütücü).

Erişkin ve çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan pnömonili hastalarda atipikpnömoni etkenlerinin (solunum virüsleri,  Mycoplasmapneumoniae, Chlamydiatrachomatis, Chlamydiapneumoniae, Legionellapneumophila ) belirlenmesi

  TÜBİTAK 3001 projesi olarak sunuldu.

SEMİNER ve KURSLAR

Kontrollü Antibiyotik Kullanım Sempozyumu  

EKMUD Bilimsel Platformu  

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Eğitimi  

Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı  

Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi  

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları