Evde Sağlık Hizmetleri
22 Şubat 2024


AMAÇLARIMIZ

Evde Sağlık Hizmetlerinde amaç; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından sunulacak olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemek; bu hizmetlerin, sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ

 1. Ulusal Çağrı Merkezi tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine bildirilen hastalara; 15 dakika içerisinde dönüş yapılması ve ilgili Evde Sağlık Hizmetleri Birimine hizmet emri olarak atanması.
 2. Evde Sağlık Hizmeti almak için başvuran hastanın; başvuru tarihinden itibaren 24 saat içinde ilgili Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi tarafından ziyaret edilmesi.
 3. Ziyaret sıklık değerinin 2 ve üzerinde olması (takipli her hastanın bir ayda en az 2 defa ziyaret edilmesi).
 4. Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinin; her hasta ziyareti için en az 20 dakika süre ayırması.
 5. Evde sağlık hizmeti alan hastaların diş taramalarının yapılması.
 6. Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri tarafından sunulan hizmetlerin; muayene, konsültasyon, reçete yazılması, rapor (ilaç-mama-alt bezi) çıkarılması, enjeksiyon, pansuman, kan tetkikleri, sonda uygulaması, diş muayenesi, diş çekimi,diş ilavesi protez, protez tamiri, oral hijyen eğitimi vb Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından aylık takibinin yapılması.
 7. İl genelinde nakil hizmetinin sunulması.

VİZYONUMUZ

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini; toplumun çoğunluğuna ulaştıran, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan, bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

MİSYONUMUZ

Evde Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Etik ilkelerinden ödün vermeden, hasta hakları ve mahremiyetine saygı duyarak, en son bilgi ve teknoloji desteği, uzman ve nitelikli kadrosuyla örnek bir hizmet sunup hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

DEĞERLERLERİMİZ

 1. Hasta memnuniyetini artırmak: Artan hizmet kalitesiyle, deneyimli ve donanımlı personelimizle hastaların beklentilerini karşılamak.
 2. Çalışan memnuniyeti artırmak: Hizmet sunumunda ortak bir dil ve güven ortamı oluşturmak.
 3. Yenilenme ve Sürekli Gelişim: Eğitimleri sürekli olarak güncellenen, çağdaş, yenilikçi, etkin tanı ve tedavi yöntemleriyle insana değer veren güler yüzlü personelimiz ile kaliteli hizmet sunmak.
 4. Etik ilkelere önem vermek: İnsana saygı bilinciyle, ahlaki kurallara uygun hareket etmek.
 5. Hakkaniyet: Hastalarımızın hiçbir fark gözetilmeksizin, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçları doğrultusunda eşit olarak yararlanması.
 6. Etkinlik: Hizmeti zamanında ve doğru bir şekilde hastalarımıza ulaştırmak.
 7. Verimlilik: Hizmeti, hastalarımıza en az kaynak kullanımı ile ulaştırmak.
 8. Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik: Sunduğumuz hizmetin kolay, erişilebilir ve devamlılığının olması.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasıdır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

 1. Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri.
 2. İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.
 3. Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.
 4. Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.
 5. Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi.
 6. Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin yapılması.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

 1. Yatağa bağımlı hastalar,
 2. Yatağa yarı bağımlı hastalar
 3. Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
 4. İleri derecedeki kas hastaları,
 5. Alzheimer, demans, parkinson tanılı hastalar.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Hasta/hasta yakınları 444 38 33 numaralı Ulusal Çağrı Merkezini arayarak Evde Sağlık Hizmetlerine başvurabilirler.