Kalite Politikamız
26 Nisan 2022

Kalite Politikası

Haymana Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “şaşırtan hizmet sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu anlamda;

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için düzenli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Haymana Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır.
 

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz, yapılan öz değerlendirme sonrası kalite, hasta ve çalışan güvenliği izleme ve ölçme çalışmaları ve sürekli iyileştirmedeki çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:

  • Maliyet ve zamandan tasarruf
  • Hasta odaklı hizmet sunumu
  • Daha az hasta ve çalışanşikayetleri
  • Kaynakların optimum kullanımı
  • Sağlıklı bilgi akışı
  • Yönetim kolaylığı
  • Kaliteli hasta bakımı sağlamak
  • Kaliteyi geliştrimek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
  • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
  • Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması


Kalite Yönetim Prensipleri

Hasta Odaklılık

Kuruluşlar mevcut ve gelecekteki hasta ihtiyaçlarını anlamalı, hasta şartlarına uymalı, hasta beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.

Liderlik

Liderler, kurumun amacını ve yönünü belirlerler. Kurumun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.

Kişilerin Katılımı

Çalışanlar bir kurumun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kurumun yararına kullanmalarını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Belirli bir amaç için birbiriyle ilişkili proseslerin oluşturulduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi kurumun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme kurumun en kalıcı amacı olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.