Hastanemizde Prostat Ameliyatı yapılmaya başlanmıştır.
18 Eylül 2019

Hastanemiz Üroloji Doktoru Uzm.Dr. Barış ESEN Prostat Ameliyatı yapmaya başlanmıştır.

 

ameliyat.jpg


Erkeklerde Prostat Büyümesi ve Prostat Kanseri
Erkeklerde yaş ilerledikçe prostata bağlı hastalıklara sıklıkla rastlanılmaktadır. 50 yaş üstü erkeklerin prostatları değerlendirildiğinde, prostatın normal boyutun üstünde olduğu (büyüdüğü) sıklıkla söylenir. İdrar yapmada şikayeti olmayan hastalarda prostat büyümesi tedavi gerektiren bir durum değildir. Ancak eğer hastalar idrar yaparken yanma tarifliyorsa, gündüz ve gece normalden sık idrar yapmak zorunda kalıyorsa, idrar tazyiği yavaş ise, kesik kesik veya ıkınarak idrar yapma varsa ve idrar yaptıktan sonra hemen tekrar idrar yapmak zorunda kalıyorsa hastalara tedavi uygulanması gerekir. Tedavi olarak önce ilaçlar ile tedavi uygulanmakta olup, ilaçlar fayda etmiyorsa prostat ameliyatları yapılır. Prostat büyümesi için yapılan ameliyatlarda halk arasında söylendiğinin aksine ameliyat sonrası idrar tutamama durumu çok nadiren gözlenir(güncel çalışmalarda <%1). İdrar yapmada sorunlara neden olan prostat büyümesi tedavi edilmezse mesanede şekil bozukluklarına, sık idrar yolu enfeksiyonlarına, idrar kesesi taşlarına, sonda takılmasını gerektirecek idrar tıkanmalarına ve böbreklerde hasara sebep olabilir. Yukarıda yazılan şikayetleri olan hastaların bir üroloji uzmanına başvurmaları gerekir. İleri yaş erkeklerde sıklıkla karşılaşılan diğer bir durum ise prostat kanseridir. Prostat kanseri yaş ilerledikçe daha sık izlenmekte olup, prostat büyümesinden farklı olarak genelde daha gizli ilerler. Prostat kanseri olan hastaların önemli bir bölümünde idrar yapmada herhangibir şikayet görülmez. İlişki sonrası menide kan görülmesi prostat kanseri şüphesini arttırır. Prostat kanseri tanısı ancak prostat muayenesi ve PSA adını verdiğimiz bir kan tahlili ile saptanabilmektedir. 50 yaş üstü erkeklerin eğer daha önce bakılmamış ise, prostat kanseri kontrolü için bir üroloji uzmanına başvurması son derece önemlidir. Prostat kanseri eğer ihmal edilirse başka organlara (sıklıkla lenf bezleri ve kemiklere) sıçrayabilir. Halk arasında ne yazık ki “prostat kanserine bıçak vurulmaz, eğer bıçak vurulursa daha da yayılır” inancı yaygındır. Bu bilgi doğru değildir. Prostat dışında başka organlara sıçramamış prostat kanseri tedavisi prostatın cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi dışında ışın tedavisi (radyoterapi) de geçerli bir yöntemdir. Unutmayalım ki prostat kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Bu yüzden 50 yaş üstü erkeklerin (eğer ailede prostat kanseri öyküsü varsa 45 yaş üstü erkeklerin) mutlaka üroloji doktoruna tarama için başvurması gereklidir.