Hastane Afet Planı
20 Aralık 2017

     

HAP Konusunda Toplumun Bilgilendirilmesi

Haymana Devlet Hastanesi Afet Planı Haymana İlçesinde oluşabilecek acil durum ve afet sırasında en etkili bir şekilde müdahaleyi kapsamaktadır. Toplum, afet güvenliği konusunda hastanemiz  tarafından yapılan işler konusunda rutin olarak bilgilendirilecektir. Planda topluma dönük düzenli bilgilendirmenin nasıl yapılacağı (örneğin medya, hastane web-sitesi, hastane panolarında görsel duyuru, hastane monitörlerinde kısa film, basılı materyal, toplantılar), kim tarafından yapılacağı, periyodu ve hangi konuların paylaşılacağı mevcuttur.

Herhangi bir afet durumunda Merkezimizle ilgili haberlerin açıklanmasından sorumlu kişi HALKLA İLİŞKİLER  görevlisidir. Hastanemiz planına göre bu görevi HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU da yürütebilir.

Halkla ilişkiler yetkilisi, HAP başkanı bilgisi dahilinde medya ve halka gerekli haberleri ulaştıracak, asılsız söylenti ve dedikodularla panik olan halkı bilgilendirecek, personeli durum hakkında aydınlatacak, moralleri kuvvetlendirecektir. Halkın ve medyanın sürekli olarak bilgilendirilmesi için bilgilerin toplanması ve ayıklanmasını sağlacaktır. 

Merkez poliklinik katında bulunan hasta hakları odası halkla ilişkiler bürosu amaçlı kullanılacaktır. Halka açıklamalar hasta hakları birim sorumlusunun uygun göreceği merkez kısımlarında yapılacaktır.   Görevli medya mensuplarının girebileceği ve girmeyeceği alanları belirler ve bu konuda güvenlik şefi ile iş birliği içinde olur.

.